UA RU EN

(044) 592-73-94    (044) 592-10-15
(098) 402-54-22    (050) 844-00-43
(096) 702-54-22    (063) 030-97-20

 

 

 

 

 

 

 

 


DUE DILIGENCE

DUE DILIGENCE - всебічне дослідження діяльності компанії, оцінка її фінансового стану і положення на ринку, виявлення фінансових, податкових, юридичних та інших ризиків.

Проведення Due Diligence надає вичерпну інформацію для прийняття рішень про купівлю, продаж, реструктуризації бізнесу, створення спільного підприємства, залучення інвестицій, позики або кредиту.

Різні варіанти проведення Due Diligence можуть передбачати як комплексний аналіз компанії, так і дослідження окремих аспектів її діяльності.

Комплексна процедура Due Diligence включає:

 • фінансовий Due Diligence;
 • правової Due Diligence;
 • податковий Due Diligence;
 • операційний Due Diligence.

Фінансовий Due Diligence - дослідження здатності компанії приносити дохід:

 • комплексний фінансовий аналіз діяльності компанії (аналіз активів і джерел фінансування, основних засобів, запасів, кредиторської та дебіторської заборгованості, структури доходів і витрат);
 • оцінка потенціалу розвитку бізнесу;
 • оцінка адекватності застосовуваних в компанії систем бухгалтерського та управлінського обліків;
 • аналіз систем планування і бюджетування компанії;
 • оцінка ефективності системи внутрішнього і зовнішнього контролю.

Правовий Due Diligence - дослідження діяльності компанії на предмет відповідності вимогам законодавства та оцінка ризику можливих претензій з боку контрагентів і державних органів:

 • аналіз установчих документів та перевірку майнових прав власників компанії;
 • аналіз прав компанії на рухоме і нерухоме майно, фінансових вкладень у капітали інших підприємств;
 • перевірка легітимності прийняття рішень органами управління компанії;
 • оцінка законності проведення емісій цінних паперів;
 • перевірка на наявність суперечок з третіми особами, судових розглядів, арештів майна;
 • виявлення підприємницьких ризиків, можливих претензій контрагентів та органів державного контролю;
 • перевірка наявності необхідних ліцензій;
 • аналіз дотримання компанією законодавства про працю;
 • дослідження вузьких областей діяльності компанії, таких як перевірка природокористування, зовнішньоекономічної діяльності, інше.

Податковий Due Diligence - аналіз виконання компанією податкових зобов'язань, оцінка податкового навантаження та виявлення можливостей оптимізації податкового тягаря:

 • перевірка стану розрахунків підприємства з бюджетом з податків і інших обов'язкових платежах;
 • перевірка системи податкового обліку та податкового планування на предмет відповідності вимогам законодавства;

оцінка ймовірності пред'явлення претензій до компанії податковими органами.
Операційний Due Diligence - порівняльний аналіз інформації про можливості розвитку виробництва, системи продажів, технологій та кадрового потенціалу компанії і даних про потреби і перспективи ринку:

 • аналіз організаційної структури, оцінку менеджменту та персоналу компанії;
 • оцінка положення компанії на ринку, конкурентного середовища, ефективності маркетингової політики, ділової репутації;
 • оцінка поточних виробничих потужностей та ефективності їх використання;
 • оцінка організації та політики закупівель;
 • аналіз системи продажів;
 • оцінка рівня корпоративного управління.