UA RU EN

(044) 592-73-94    (044) 592-10-15
(098) 402-54-22    (050) 844-00-43
(096) 702-54-22    (063) 030-97-20

 

 

 

 

 

 

 

 


ПОСЛУГИ ДЛЯ ЕМІТЕНТІВ

Формування фондового ринку, а також рух інвестиційного капіталу підвищують інтерес до акціонерних товариств та інших емітентів цінних паперів. Крім того, вимоги чинного законодавства обумовлюють особливі критерії оцінки до емітентів, в частині корпоративного управління та дотримання умов щодо розкриття інформації про їх фінансово-господарську діяльність.

Невиконання таких вимог може призвести до накладення істотних штрафних санкцій. Щоб уникнути такого, а також з метою надання ефективного сприяння і надання правової допомоги емітентам цінних паперів, наша компанія проводить обслуговування емітентів. До таких послуг відносяться організація та проведення зборів акціонерів, підготовка, а також публікація та подача до НКЦПФР особливої інформації, підготовка, публікація і подача квартальної та річної звітності емітентів, трансформація фінансової звітності емітентів згідно МСФЗ, проведення аудиту, консультації аудитора, бухгалтера, юриста і багато іншого. Всі перераховані послуги з обслуговування емітентів надаються нашими аудиторами, що володіють широким професійним досвідом.

Обов'язковий аудит і консультації:

 • аудит фінансової звітності;
 • МСФЗ, МСБО, трансформація звітності;
 • організація ведення бухгалтерського обліку по МСФЗ;
 • консолідація фінансової звітності;
 • консультації з бухгалтерського обліку та оподаткування.

  Регулярна звітність емітентів та розкриття інформації:

Підготовка річної звітності емітентів:

 • підготовка річної регулярної інформації емітентів цінних паперів;
 • розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі Комісії з цінних паперів і фондового ринку;
 • підготовка та розміщення інформації на сайті емітента;
 • відправка (подача) звітності до Комісії з цінних паперів.

Підготовка квартальної звітності емітентів:

 • підготовка квартальної регулярної інформації емітентів цінних паперів;
 • розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі Комісії з цінних паперів і фондового ринку;
 • підготовка та розміщення інформації на сайті емітента;
 • відправка (подача) звітності до Комісії з цінних паперів.

Підготовка особливої інформації емітентів:

 • підготовка особливої інформації емітентів цінних паперів;
 • розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі Комісії з цінних паперів і фондового ринку;
 • підготовка та розміщення інформації на сайті емітента;
 • відправка (подача) звітності до Комісії з цінних паперів.

  Корпоративне право і управління:

 • реєстрація змін до реєстраційних даних емітента;
 • реєстрація змін до статутних документів емітента;
 • реорганізація акціонерних товариств шляхом злиття, виділення, зміни організаційно-правової форми (ПрАТ, ТОВ, ТДВ);
 • ліквідація підприємств;
 • розробка внутрішніх положень, інструкцій, регламентів;
 • організація і проведення зборів акціонерів (підготовка документації для проведення зборів, організація і комплексний супровід зборів акціонерів);
 • приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
 • представництво інтересів емітента в державних органах, включаючи Комісію з цінних паперів і фондового ринку.

  Випуск і супровід емісії цінних паперів:

 • підготовка документів, реєстрація випуску емісії (додаткової емісії) цінних паперів (акції, облігації, інвестиційні сертифікати);
 • анулювання випуску емісії цінних паперів;
 • включення акцій в біржовий список фондовій біржі;
 • супровід операцій із взаємин з НДУ, Зберігачем цінних паперів (відкриття рахунків, зміна даних про розпорядкика рахунку, супровід купівлі-продажу цінних паперів, отримання реєстрів акціонерів, інше).

  Оцінка активів:

 • оцінка майна емітентів;
 • оцінка підприємств (бізнесу);
 • оцінка цінних паперів (акції, облігацій);
 • оцінка інтелектуальної власності.