UA RU EN

(044) 592-73-94  (044) 592-10-15
(098) 402-54-22  (050) 844-00-43
(096) 702-54-22  (063) 030-97-20


АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

Аудиторська компанія «КРЕДО-АУДИТ» надає повний комплекс аудиторських послуг з проведення обов'язкового та ініціативного аудиту підприємств. Замовляючи послуги з аудиторської перевірки підприємства, ви отримаєте об'єктивну і якісну перевірку, результати якої викладаються в аудиторському звіті. Наші фахівці, в рамках проведення аудиту надають всебічне сприяння клієнтові, проводять консультування з питань відкрилися в результаті перевірки, а також з питань організації та ведення обліку на підприємстві.

Аудиторська перевірка (комплексний аудит) Податковий аудит (аудит податкового обліку та звітності) Аудит фінансової звітності П(С)БО
Аудит фінансової звітності МСФЗ (IFRS, GAAP) Експрес-аудит (оглядова перевірка) Аудит за спеціальним завданням
Трансформація фінансової звітності за МСФЗ Аудиторські висновки і консультації Абонентне аудиторське обслуговування (супровід)

У світовій практиці, проведення аудиту є невід'ємною частиною і культурою ведення бізнесу. Перш за все це обумовлено необхідністю наявності об'єктивної інформації про стан підприємства, результатів його фінансово-господарської діяльності, інформації про існування ризиків, а також інформації про позитивні або негативні прогнози і інших аспектах господарської діяльності, що в свою чергу дозволяє керівництву підприємства і його топ-менеджменту приймати ефективні управлінські рішення. Для отримання впевненості і більшої переконливості в об'ектівноті і прозорості такої інформації залучається незалежна аудиторська фірма, яка має відповідний досвід і необхідний ресурс.

  Регулярне проведення аудиту сприяє:

  • своєчасному виявленню, виправленню та попередженню помилок;
  • плануванню і розподілу витрат на аудит;
  • отриманню регулярних аудиторських консультацій від компетентних фахівців протягом усього періоду без додаткової оплати.

За результатами перевірки, аудиторська компанія надає аудиторський висновок або аудиторський звіт. У цьому документі, як правило, міститься опис проведеного аудиту, методи і підходи, що застосовуються, проаналізований матеріал, а також виноситься незалежна і об'єктивна оцінка аудитора щодо достовірності та правильності складання бухгалтерської звітності компанії або певних її сегментів.

  Проведення аудиту на підприємстві дозволяє:

  • отримати достовірну та об'єктивну інформацію про стан фінансової (бухгалтерської) звітності клієнта у всіх значущих аспектах;
  • оцінити відповідність системи бухобліку клієнта прийнятим стандартам;
  • оцінити відповідність системи внутрішнього контролю клієнта нормативним вимогам, а також характеру і масштабу діяльності клієнта;
  • виявити критичні області, а також невикористані резерви клієнта в плані бухобліку та оподаткування, в системі внутрішнього контролю і управління, і у взаємодії з іншими учасниками цивільно-правових відносин;
  • розробити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і удосконалення системи на підставі отриманої в ході перевірки інформації.

Попередня вартість аудиторської перевірки визначається на підставі заповненої анкети, розміщеної на цій сторінці. У разі виникнення питань, ви можете зв'язатися з офісом компанії або надіслати листа.

  Розрахувати вартість аудиторських послуг

Сохранить

Сохранить

Сохранить