UA RU EN

(044) 592-73-94  (044) 592-10-15
(098) 402-54-22  (050) 844-00-43
(096) 702-54-22  (063) 030-97-20


ПРО КОМПАНІЮ

Аудиторська компанія «КРЕДО-АУДИТ» це дружній колектив молодих фахівців і професіоналів, який орієнтований на розвиток і стабільне зростання компанії, розвиток стратегій особистісного зростання персоналу, надання якісного сервісу клієнтам компанії.

Назва компанії у перекладі з латинської (credo) означає погляди, переконання, що в свою чергу покладено в основу аудиту, як професії.

Компанія була створена в лютому 2001 року, з метою об'єднання досвіду і особистих досягнень однодумців в області аудиту, бухгалтерського обліку, консалтингу та права. Діяльність компанії здійснюється у відповідності з Статутом підприємства та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також прийнятими професійними та етичними стандартами в галузі аудиторської діяльності.

У жовтні 2013р., компанія успішно пройшла контроль якості Аудиторської палати України на відповідність системи контролю якості аудиторських послуг стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів, а також нормативним актам, які регулюють аудиторську діяльність.

Компанія акредитована:

Аудиторською палатою України і включена у перелік аудиторських компаній, які мають право проводити аудит фінансової звітності згідно ст. 8 Закону України "Про аудиторську діяльність".

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і включена до реєстру аудиторських фірм, які мають право проводити аудиторські перевірки професійних учасників фондового ринку.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та включена до реєстру аудиторських фірм, які мають право проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

Наша місія - здійснення ефективного сприяння і допомоги підприємствам і організаціям в здійсненні об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану бізнесу, уникнення помилок і порушень законодавства по веденню господарської діяльності, а також формуванню пропозицій, що дозволяють підвищити ефективність рішень у досягненні високої рентабельності та мінімізації фінансово-правових ризиків при веденні бізнесу.

Персонал компанії представлений групою фахівців з багаторічним досвідом роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, консалтингу і юриспруденції. Здійснення господарської діяльності, компанія проводить на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть здійснювати аудиторську діяльність, виданого Аудиторською палатою України. 

Наші цілі:

  • Завоювання лідируючих позицій на ринку аудиторських і консалтингових послуг.
  • Постійне підвищення рівня обслуговування клієнтів, розробка та впровадження нових видів послуг.
  • Підтримання образу компанії, як стабільного та надійного партнера на ринку аудиторських і консалтингових послуг.  

Наші принципи:

  • Чесність і сумлінність.
  • Об'єктивність і незалежність.
  • Професійна компетентність та порядність.
  • Конфіденційність інформації.

Побудова діяльності компанії здійснюється на підставі індивідуального підходу до кожного клієнта, дотримання конфіденційності, строгого дотримання професійних і етичних стандартів, прийнятих в області аудиту і консалтингу.

Практика професійної діяльності нашої компанії ґрунтується на комплексному наданні послуг, серед яких можна виділити такі напрямки, як аудиторські послуги, бухгалтерські послуги, консультаційні послуги юридичні послуги.

Ми завжди готові вирішити поставлені Вами завдання і тим самим, забезпечити безпеку і ефективність Вашого бізнесу. Ми піклуємося про Вас і дорожимо своєю репутацією.

Інформація про компанію:

ТОВ «Аудиторська компанія «КРЕДО-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ:36632530

02160, м. Київ, проспект Соборності (Воззєднання), 15, оф. 611

Тел. 044 592 73 94

info@credo-audit.com.ua

Інформація про Директора компанії:

Кислов Сергій Олександрович - директор

Сертифікат аудитора серії А №004439 від 26.12.2000р.

Тел. 044 592 73 94

Відповідальний за внутрішній контроль якості:

Міняйло Володимир Михайлович – аудитор

Сертифікат аудитора серії А №004933 від 30.11.2001р.

Тел. 044 592 73 94

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів видане Аудиторською палатою Уркаїни

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане за рішенням Аудиторської палати України №281/4 від 30.10.2013р.

Страховий сертифікат до Договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм, які мають право проводить аудит фінансових компаній

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм, які мають право проводить аудит професійних учасників фондового ринку

Довідка про наявність умов, що забезпечують дієву систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації

Інформація про проведення аудиту суб’єктів господарювання, визначених у статті 8 Закону «Про аудиторську діяльність», а саме: перелік суб’єктів, у яких аудиторська фірма провела обов’язковий аудит протягом 2013 року.

Інформація про проведення аудиту суб’єктів господарювання, визначених у статті 8 Закону «Про аудиторську діяльність», а саме: перелік суб’єктів, у яких аудиторська фірма провела обов’язковий аудит протягом 2014 року.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить