UA RU EN

(044) 592-73-94  (044) 592-10-15
(098) 402-54-22  (050) 844-00-43
(096) 702-54-22  (063) 030-97-20


Податкова декларація з податку на прибуток: актуальні питання

Підприємство (платник податку на прибуток) визначає об’єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, оскільки річний дохід товариства від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за національними ПСБО, не перевищував 20 млн.грн. В Податковій декларації з податку на прибуток (далі – Декларація), що подана перший раз за 2017р., в рядку 02, відображено фінансовий результат до оподаткування зі знаком мінус (тобто, збиток), відповідно, об’єкт оподаткування (рядок, 04) має також від’ємне значення. Який в такому випадку порядок відображення від’ємного значення об’єкта оподаткування 2017 року у Декларації за 2018р.?

Відповідь. Перш за все, нагадаємо, що згідно з пп. 134.1.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства (в даному випадку, відповідно до національних П(С)БО), на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ. Разом з тим, платники податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн. грн., можуть визначати об’єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств».

Інакше кажучи, Підприємство має право на застосування вимог пп.140.4.2 п.140.4 ПКУ, за яким фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Втім, слід пам’ятати, що положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням положень п.3 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ. Але нашого випадку ці перехідні положення не стосуються, оскільки мова в них йде про застосування п.150.1 ПКУ (у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року) у 2011 році та у 2012 – 2015 роках. А від’ємне значення об’єкта оподаткування, що виникло у Підприємства, стосується відносно «свіжого» річного періоду - 2017р.

Отже, Підприємство зменшує фінансовий результат до оподаткування 2018 року на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулого податкового (звітного) 2017 року. При цьому, таке зменшення відображається у рядку 3.2.4 додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Декларації. Розглянемо приклад.

Приклад 1. В Податковій декларації з податку на прибуток Підприємства:

1. За 2017р. - в рядку 02 відображено фінансовий результат до оподаткування в розмірі 306400 грн. зі знаком мінус (тобто, збиток), відповідно, об’єкт оподаткування (рядок 04) має також від’ємне значення в розмірі 306400 грн.

2. За 2018р. - в рядку 02 відображено фінансовий результат до оподаткування в розмірі (див. табл.1):

Варіант 1. 90 800 грн. зі знаком плюс (тобто, прибуток).

За таких умов, в рядку 03 РІ Декларації за 2018р. відображається від’ємне значення об’єкта оподаткування 2017р., тобто 306400 грн. зі знаком мінус. Об’єктом оподаткування (рядок 04 Декларації за 2018р.) також є від’ємне значення в сумі 215600 грн. (90800 – 306400).

Варіант 2. 400 000 грн. зі знаком плюс (тобто, прибуток).

За таких умов, в рядку 03 РІ Декларації за 2018р. відображається від’ємне значення об’єкта оподаткування 2017р., тобто 306400 грн. зі знаком мінус. Об’єктом оподаткування (рядок 04 Декларації за 2018р.) є позитивне значення в сумі 93600 грн. (400 000 – 306400).

Варіант 3. 93 600 грн. зі знаком мінус (тобто, збиток).

За таких умов, в рядку 03 РІ Декларації за 2018р. відображається від’ємне значення об’єкта оподаткування 2017р., тобто 306400 грн. зі знаком мінус. Об’єктом оподаткування (рядок 04 Декларації за 2018р.) також є від’ємне значення в сумі 400000 грн. (-93600 – 306400).

Див. табл.1

Таблиця 1. Показники підприємства, визначені в Декларації за 2018 р.

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума, грн.

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

1

2

3

4

5

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

1 652 000

1 652 000

1 652 000

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

90 800

400 000

-93600

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, –)

03 РІ

-306 400

-306 400

-306 400

Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, –)

04

-215 600

93600

-400 000

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, –)

05 ПЗ

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 – рядок 05 ПЗ) х 18/100)

06

16848

 

При всіх варіантах заповнюється рядок 03 РІ Декларації, а отже, обов’язковим є складання та подання додатка РІ «Різниці (зразок 1). В такому разі важливо не забути проставити у відповідній клітинці позначку «+» за додатком РІ таблиці «Наявність додатків» Декларації.

Зразок 1. Додаток РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Декларації за 2018р. (витяг)

Різниці 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

код

назва різниці

сума

код

назва різниці 

сума

—//—//—

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

—//—//—

Х

Х

Х

3.2.4

Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

306400

—//—//—

01

Усього різниць, на які збільшується фінансовий результат

 

02

Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат

306400

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок  01 – рядок 02) (+, -)

03

– 306400

Підприємство (платник податку на прибуток з річним доходом менше 20 млн.грн.) у Податковій декларації з податку на прибуток за 2017 рік (перший рік діяльності) відобразив інформацію про прийняте рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розділом III «Податок на прибуток підприємств». Чи необхідно Підприємству у наступних звітних (податкових) періодах, зокрема за 2018 рік, заповнювати поле «Наявність рішення» Декларації?

Відповідь. В пп. 134.1.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зазначено, що платник податку на прибуток, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн.грн., має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств», не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. При цьому:

- про прийняте рішення платник податку зазначає у Декларації, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років;

- в подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Реалізується ця норма ПКУ наступним чином: потрібно поставити позначку «Х» у полі «Наявність рішення» Декларації, а у полі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» – номер та дату розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення (приміром, «Наказ №2 від 07.07.2017р.» вказується в Декларації за 2017р.). І як бачимо, ПКУ вимагає обов’язково зазначати про відповідне рішення тільки «у Декларації, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років», що дає право підприємству і в подальші роки не застосовувати коригування фінансового результату.

Натомість відзначимо, що ДФС має іншу позицію. В категорії 102.23.02 загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) ДФС вказує на те, що у Деклараціях наступних звітних (податкових) періодів також потрібно ставити позначку «Х» у полі «Наявність рішення» (приміром, в наступній Декларації, тобто за 2018р.). Втім, у полі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» зазначається номер та дата розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення за перший рік в такій безперервній сукупності років. Приміром, той таки «Наказ №2 від 07.07.2017р.», вказаний в Декларації за 2017р., має бути зазначений і в Декларації за 2018р. у полі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці». Тобто, новий наказ про прийняте рішення, на думку ДФС, щороку приймати не потрібно, але реквізити старого слід вносити до Декларації щороку.

Підприємство (платник податку на прибуток з річним доходом менше 20 млн.грн.), коригування фінансового результату до оподаткування на «податкові» різниці не здійснювало (рядок 03 РІ звітної Декларації за 2017 рік не заповнено, її подано без додатків). Разом з тим, підприємство «забуло» вказати в таблиці «Наявність рішення» про цей факт у звітній Декларації за 2017р. Чи є можливість у Підприємства виправити помилку?

Відповідь. Таблиця «Наявність рішення» Декларації заповнюється у разі використання права платника податку на прибуток на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ. 

Внесення змін до податкової звітності у разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником податку Декларації, здійснюється відповідно до норм ст. 50 ПКУ. Зокрема, можна скористатися нормою щодо подання уточнюючої Декларації за 2017 рік. Адже звітна її форма, як випливає із запитання, заповнена вірно, і є лише технічна помилка — не заповнено таблицю «Наявність рішення».

Отже, Підприємство має право подати уточнюючу Декларацію за 2017 рік, в якій повинно зазначити всі правильні показники зі звітної Декларації за 2017 рік, та заповнити відповідну таблицю (має бути зазначено номер та дату розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці).

Цікаво, що ДФС підтверджує висловлену нами позицію. Зокрема, зазначаючи, що платник податку на прибуток може скористатися правом про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені в розділі ІІІ ПКУ, подавши уточнюючу Декларацію і зазначивши в ній, що прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування (ЗІР, категорія 102.23.02).