UA RU EN

(044) 592-73-94  (044) 592-10-15
(098) 402-54-22  (050) 844-00-43
(096) 702-54-22  (063) 030-97-20


ТРАНСФЕРТНЕ (ЦУ)

Трансферне ціноутворення покликане для контролю за ціноутворенням в операціях між пов'язаними особами, а також з контрагентами з низькоподаткових юрисдикцій. Основний принцип формування трансфертних цін полягає в тому, що ціни по контрольованих операціях повинні відповідати рівню звичайних (ринкових) цін, які склалися б між незалежними компаніями в таких же умовах.

Контрольованими операціями для цілей трансфертного ціноутворення є такі операції, за умови, що загальний обсяг доходу платника податку та/або його пов'язаних осіб перевищує 150 млн. гривень на рік і обсяг господарських операцій платника податків з одним контрагентом перевищує 10 млн. гривень за відповідний рік:

 • господарські операції, здійснювані платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;
 • господарські операції з продажу та/або покупки товарів і/або послуг через комісіонерів - нерезидентів;
 • господарські операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований в державі, яка включена до переліку держав, затвердженого Кабінетом Міністрів України, в яких ставка корпоративного податку на 5 і більше процентних пунктів нижче, ніж в Україні, або які не розкривають в публічному доступі інформацію про структуру власності юридичних осіб, або з якими Україною не укладено міжнародних договорів з положеннями про обмін інформацією. Перелік таких держав оприлюднює уповноважений державний орган;
 • господарські операції, здійснювані з нерезидентами, які не платять податок на прибуток (корпоративний податок), в тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, і/або які не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) так само затверджується уповноваженим державним органом.

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Податковим Кодексом встановлено методологія і джерела інформації для визначення трансфертної ціни. За порушення правил трансфертного ціноутворення чинним законодавством передбачені штрафні санкції:

 • за неподання звіту, штраф 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи;
 • за невідображені в звіті контрольованої операції, штраф 1% від суми незадекларованих операцій, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи;
 • за неподання документації по контрольованих операціях, штраф 3% від суми операцій, по яких не була подана документація, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму.

Якщо ж після накладення штрафу за неподання звіту і/або документації з трансфертного ціноутворення платник податку не подасть ці документи протягом 30 календарних днів після граничного терміну сплати штрафу, на нього буде накладатися додатковий штраф у 5 розмірів прожиткового мінімуму за кожен календарний день неподання.

Ми пропонуємо нашим клієнтам послуги з трансфертного ціноутворення, спрямовані на комплексне вирішення питань пов'язаних з ціноутворенням по контрольованих операціях і підготовці документації та звітності:

 • аналіз групи і галузевий аналіз;
 • збір та аналіз інформації по внутрішньогруповим операціях, ідентифікація контрольованих операцій;
 • аналіз ризиків трансфертного ціноутворення з урахуванням діючих правил та розробка рекомендацій щодо їх зниження;
 • вибір і обгрунтування методів ціноутворення;
 • аналіз і порівнянність цін за порівнянними не контролюється угодами;
 • формування інформації про ціни по контрольованих операціях з офіційних та альтернативних джерел;
 • розрахунок ринкового інтервалу цін, розрахунок рентабельності, проведення аналізу порівнянності;
 • підготовка документації по контрольованих операціях для підтвердження застосовуваних цін;
 • підготовка документації для подачі в контролюючі органи.

Також, наша компанія надає послуги з впровадження ефективних систем трансфертного ціноутворення та супроводу контрольованих угод:

 • консультації з трансфертного ціноутворення;
 • розробка та впровадження положення про трансферному ціноутворенні;
 • розробка та впровадження методик та документації трансфертного ціноутворення;
 • розробка політики трансфертного ціноутворення для дохідних операцій;
 • підготовка відповідей на запити контролюючих органів, щодо трансфертного ціноутворення;
 • супровід перевірок контролюючих органів з трансфертного ціноутворення, представництво та захист у суді.